One Fifty / 150 Persoonlijk Trainingsprogramma

 

Binnen onze vereniging zijn we gestart met een persoonlijk trainingsprogramma voor de langere afstand waaraan iedereen mee kan doen en de instroom kan het gehele jaar plaatsvinden. Het programma heet 150 (one-fifty) en is afgeleid van het Engelse 252 (two-five-two) oefenschema.

Het doel van het programma is de schiet techniek te verbeteren door op 7 verschillende afstanden een proeve van bekwaamheid af te leggen, waarbij een bepaalde score met een minimaal aantal treffers moet worden behaald. Eisen aan scores en treffers worden bepaald door klasse van de boog waarmee wordt geschoten. De beginafstand is 18 meter en gaat tot 50 meter voor de jeugd en 70 meter voor volwassenen. Per behaalde afstand ontvangt de schutter de bijbehorende beloning (een gekleurde hanger) en kan verder worden getraind op de volgende afstand.

Iedereen die meedoet met het programma krijgt een persoonlijk programmaboekje en de bijbehorende batch, zodat je die op je kleding of outfit kunt dragen. De behaalde scores en afstanden worden tijdens het seizoen bijgehouden op de website van de vereniging. Aan het programma zijn ook een aantal trainers verbonden die kunnen helpen bij het verbeteren van de schiet techniek.

Word jij ook uitgedaagd om ook op een langere afstand raak te schieten of geniet je gewoon van een langere pijlvlucht? En vind je het geen probleem om lekker buiten op het veld te schieten?

Opgeven kan door een mail te sturen naar 150@ace-xclusive.nl en zodra je aanmelding binnen is nemen we contact met je op voor de verdere uitleg en afspraken.

De volgende scores per boogklasse moeten worden behaald tijdens de proeve van bekwaamheid op het bij de afstand behorende blazoen:

Afstand Ranking Compound Recurve Barebow Traditioneel Blazoen
18 Wit/Zilver 180 150 140 130 40x40
25 Groen 180 150 140 130 60x60
30 Zwart 180 150 140 130 80x80
40 Blauw 180 150 140 130 80x80
50 Rood 180 150 140 130 80x80
60 Geel 170 140 130 120 122x122
70 Paars 170 140 130 120 122x122

Daarnaast is er vanwege de veiligheid een minimale eis aan het aantal treffers afhankelijk van de boog waarmee een schutter deelneemt aan het programma:

  • Bij een boog lichter dan 30 lbs moeten min. 24 treffers worden behaald = max. 6 missers
  • Bij een boog van 30 lbs of hoger moeten min. 27 treffers worden behaald = max. 3 missers

De scores en verdiende tags op dit moment

Vraag & Antwoord

Wat is het doel van het programma?

Het programma heeft als hoofddoel schutters te helpen bij hun persoonlijke training en groei bij het verbeteren van de schiettechniek. Dit wordt gestimuleerd door middel van een stapsgewijze toename van de moeilijkheidsgraad met bijbehorend beloningssysteem en ondersteuning door enkele trainers.
Tevens heeft het programma als doel om schutters kennis te laten nemen van andere disciplines en afstanden dan de indoor-18-meter. Er is een veelvoud aan andersoortige wedstrijden voor zowel blazoen- als 3D-schutters zowel binnen Nederland als daarbuiten.

Hoe is het programma tot stand gekomen?

Er is binnen de vereniging nagedacht over een manier waarop schutters “spelenderwijs” gestimuleerd kunnen worden om te blijven groeien in de handboogsport. Groei gaat vaak gepaard met ups-&-downs en verbeterstappen. Persoonlijke doelen inclusief beloningen kunnen daarbij een extra hulp zijn.
In Engeland bestaat voor beginners een soortgelijk oefenprogramma (252) wat aansluit bij de manier waarop de Engelsen gewend zijn te tellen en te schieten. Het 150 programma is in de basis hiervan afgeleid, maar ook aangepast om enerzijds aan te sluiten bij de Europese richtlijnen en anderzijds aan de praktische invulling van boogschieten bij onze vereniging.

Waarom zijn blazoenen en telling anders dan bij het Engelse 252?

Het 150 programma is gebaseerd op de Europese blazoenen en telling, waarbij op verschillende afstanden andere maten van blazoenen worden toegepast, andere telling en ook een ander systeem (10 x 3 pijlen in plaats van 6 x 6 pijlen). Dit heeft tot doel om deelnemers een betere aansluiting te geven bij andere disciplines en wedstrijden die binnen Nederland en Europa worden gehouden.
Binnen het 150 programma zijn op de kortere afstanden de minimale eisen hoger terwijl op de langere afstanden de eisen lager zijn dan in vergelijking met het 252 programma. Dit wordt deels veroorzaakt door de verschillen in blazoenen, maar ook omdat de eerste drempel (op de 18 meter) relatief hoog is gelegd. Dit is bewust gedaan omdat de 18 meter de basisafstand is voor veel disciplines en wedstrijden, en tegelijkertijd een dwingende werking heeft tot techniek verbetering.

Waarom is er ook een minimale eis voor het aantal treffers?

In principe hoort elke pijl op het blazoen te zitten en dus een tellende pijl te zijn. Dat zegt iets over de kwaliteit van de schiettechniek en de beheersing van de handboog, maar is ook van groot belang voor de veiligheid. Ook al valt de handboog niet onder de wapenwet, het is nog steeds een wapen met een risico factor.
Het buitenterrein van onze vereniging biedt een redelijk veilige omgeving voor zowel lichte als zware bogen zolang de basistechniek en veiligheidsregels worden nageleefd. Toch kan het gebeuren dat een misser door afketsen op doelpak of standaard buiten het terrein terecht komt. Dit risico is altijd aanwezig op zowel het verenigingsterrein als bij externe wedstrijden en evenementen en vraagt om een voortdurende verbetering van de beheersing van de handboog.

Moet je altijd op de 18 meter beginnen?

Beginnende schutters starten meestal op de 18 meter, omdat dit de basis afstand is voor zowel de beginnerscursus, de clubcompetitie als voor de NHB / KHSN regio wedstrijden. Dit is echter niet verplicht en bij start van deelname aan het programma kan in overleg hiervan worden afgeweken indien een schutter kan aantonen (op basis van behaalde resultaten of schiettechniek) dat de lagere begin afstanden geen persoonlijk trainingsdoel meer zijn. In overleg wordt dan een hogere afstand bepaald zonder dat de schutter de beloningen voor de overgeslagen afstanden ontvangt (aangezien deze “verdient” moeten worden).

Mag je maar binnen 1 boogklasse meedoen?

De meeste schutters schieten met een boog die binnen 1 bepaalde klasse valt, maar er zijn ook schutters die met verschillende soorten bogen schieten. Voor elke boogsoort mag je meedoen, maar de behaalde score en afstand voor de ene boogklasse geldt niet voor de andere boogklasse. Voor de eerste keer dat een behaalde afstand wordt behaald ontvangt een schutter de tag, maar niet voor het behalen van dezelfde afstand bij andere boogklassen.

Hoe werkt het behalen van een bepaalde afstand / de proeve-van-bekwaamheid ?

Voor het behalen van een bepaalde afstand is het de bedoeling om 3 maal de minimale score te behalen met het minimaal aantal treffers. De scores moeten door de leiding worden gecontroleerd en afgetekend op het score briefje. De tijd tussen deze proeven-van-bekwaamheid moet minimaal 2 weken zijn om te laten zien dat de schutter de afstand daadwerkelijk beheerst en dat het niet om een moment opname gaat.
Tijdens het trainen voor een bepaalde afstand is het mogelijk een trainer te raadplegen voor feedback, maar daarbij ligt het initiatief in eerste instantie bij de schutter. Via de app-groep van het programma kunnen deelnemers vragen wanneer een trainer beschikbaar is of dit aangeven bij aanwezigheid op de sportlocatie. Dit geldt ook voor het afleggen van de proeven-van-bekwaamheid.

Moet je binnen het programma alle afstanden behalen?

Een trainingstraject heeft voor iedere schutter een eigen verloop afhankelijk van verschillende factoren. In de praktijk gaat het vaak in het begin vrij makkelijk, maar na verloop van tijd wordt het lastiger en lijkt de groei af te vlakken en zelfs soms weer te af te nemen. Deze golfbewegingen zijn voor veel schutters herkenbaar en kunnen een stimulans zijn om meer te trainen, kritischer te kijken naar de schiettechniek, het materiaal waarmee geschoten wordt of fysieke en/of mentale factoren die van invloed kunnen zijn op de groei.
Iedere schutter loopt op bepaalde momenten tegen grenzen aan die tijdelijk of uiteindelijk blijvend zijn. De groei kan afvlakken en tot definitieve stilstand komen en is een realiteit voor elke schutter. Dat zou dus kunnen betekenen dat niet iedere schutter in staat is om alle afstanden te behalen, zelfs niet na jarenlange training. Het programma is echter bedoeld om schutters te stimuleren afstanden wel te behalen en daar ook een positieve ervaring in te beleven.

Hoelang duurt het programma?

Er is geen einddatum aan het programma, dus elke deelnemer kan zolang blijven meedoen als gewenst totdat de laatste afstand is behaald. In de praktijk kan het echter wel zo zijn dat een deelnemer zelf stopt als de gewenste groei en resultaten uitblijven of dat een persoonlijk maximum is bereikt (afhankelijk van boog, fysieke en mentale conditie).
Dit wordt door de organisatie echter niet toegejuicht, want in het begin is alles lastig, maar na veel training en verschillende groei bewegingen kunnen ook doelen worden behaald die eerst voor onmogelijk werden gehouden. Het vergt echter wel toewijding, doorzettingsvermogen en geduld.