Vertrouwens Contact Personen

Wij zijn (v.l.n.r.) Machteld Speets, Jan van Neerbos en Machteld Vos de Wael, de 3 vertrouwenscontactpersonen ten behoeve van Wageningse (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen die hierin zelf niet kunnen voorzien. Als VCP ondersteunen we je bij het zetten van stappen op weg naar een oplossing.

We zijn verbonden met het Vrijwilligers Centrum Wageningen, hebben relevantie kennis/ervaring opgebouwd en een specifieke training voor deze functie gevolgd via NOC*NSF.

Bij ons kan je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag of bepaalde zaken die je in vertrouwen wil delen om hiervoor tot een oplossing te kunnen komen. Dit kan gaan om:

  • Ongewenst (seksueel) gedrag;
  • Pesten en gepest worden, discriminatie;
  • Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort;
  • Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt;
  • Andere zaken die je wil delen waarmee je niet bij anderen terecht kan.

We zijn er ook voor je als je even wilt sparren over vermoedens van grensoverschrijdend gedrag of bij een ‘niet-pluis-gevoel’.

Als vertrouwenscontactpersonen maken we een afspraak op neutraal terrein. We luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om het probleem aan te pakken. We begeleiden hierna het proces waarin je zelf actie onderneemt.

Het gesprek is vertrouwelijk. Je mailt of belt hiervoor naar:

06-83265736

vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl